Våre bestillings- og betalingsbetingelser

Våre reiser er solgt under Lov om Pakkereiser og selskapet er medlem av Reisegarantifondet. SponsorLink AS opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, hotell og innkommende agent (heretter kalt leverandør) m.m. på den andre siden.
 

Reisens pris

 • Reisens pris kan inneholde overnatting, aktiviteter, transport, flybilletter, skatter og avgifter og andre tjenester som er oppgitt i tilsendt tilbud.
 • Det tas forbehold om endring av pris som følge av valutakurser, fly- og transportavgifter, samt endring i skatter og avgifter som SponsorLink AS ikke har kontroll over. For øvrig henvises det til Pakkereiseloven §19 og §20.
   

Kundens plikt

 • Påse at mottatt tilbud er i henhold til ønsker og bestilling.
 • Påse at passasjeropplysninger for alle reisende er i samsvar med pass.
 • Påse at alle reisendes pass er gyldig for hele reiseperioden, samt ytterligere 6 måneder etter hjemkomst.
 • Påse at visum til respektive land er innvilget for alle reisende i gruppen og ifølge innreisebestemmelser i de land som skal besøkes. Se UDs landsider for mer informasjon.
 • Undersøk om det er behov for eventuelle vaksiner, se Folkehelseinstituttet (FHI).
   

Reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse

 • Alle reisende bør ha reiseforsikring og den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. SponsorLink AS anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring. Mange har dette inkludert i sin vanlige reiseforsikring – sjekk med ditt forsikringsselskap.
   

Betaling

 • Ved bekreftelse av reise faktureres en depositumsfaktura og sluttfaktura i henhold til avtale. Depositum forfaller normalt 10 dager etter bekreftelse og sluttfaktura forfaller normalt 90 dager før avreise, om ikke annet er avtalt.
   

Endringer fra kunde

 • Som tilbyder av mange ulike reiser vil regler for bestilling og kansellering variere fra reise til reise. Betingelsene sendes med tilbudet. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.
   

Endringer fra leverandørens side

 • Flyselskap har rett til å komme med tids- og ruteendringer, selv etter bekreftelse. SponsorLink AS vil gjøre vårt ytterste for at eventuelle endringer ikke vil få for store konsekvenser for din reise. For øvrig henvises det til Pakkereiseloven.
   

Avbestilling

 • Avbestilling må skje skriftlig til SponsorLink AS.
 • Våre pakkereiser inneholder tjenester av særegen karakter og vi har ofte begrenset mulighet for refusjon fra våre leverandører. I så tilfelle er dette oppgitt i tilbudet og bekreftet program. Det gis ikke refusjon hvis man mangler de nødvendige papirer (pass og visum) for å delta på hele reisen. Har du avbestillingsforsikring kan du søke om å få refundert beløpet hos ditt forsikringsselskap. For øvrig henvises det til Pakkereiseloven §21.
   

Avbestilling ved Force Majeure

 • Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.
   

Behandling av personopplysninger

 • Vi bruker innhentede personopplysninger for å kunne levere din reisebestilling og for å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med deg som kunde, partnere og leverandører.
 • Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. For øvrig henvises til våre nettsiders Personvernerklæring.
   

Reklamasjoner

 • Eventuelle reklamasjoner må straks meldes til SponsorLink AS eller respektive leverandør(er) på stedet, i rimelig tid etter at feilen/mangelen oppdages - hvis ikke kan ikke erstatningskrav gjøres gjeldende.
 • Kan ikke mangelen/feilen rettes på stedet, og du senere vil fremlegge en erstatningssak til arrangør, må dokumentasjon på feilen/mangelen fremvises.
 • Ved en tvistesak kan kunde henvende seg til Pakkereisenemda.
   

Reisegarantifondet

Stiftelsen Reisegarantifondet administrerer reisegarantiordningen i Norge. Deres viktigste oppgaver er å sørge for at arrangører av pakkereiser og sammensatte reiser stiller lovpålagt garanti og at de reisende får refundert sine forskuddsbetalinger og/eller en alternativ hjemreise når en arrangør går konkurs.
SponsorLink AS har som turoperatør stillet lovpålagt garanti til Reisegarantifondet med adresse

Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger, www.rgf.no, E-post: firmapost@rgf.no,
telefonnummer (+47) 51 85 99 40 og telefaks (+47) 51 85 99 31.
 

Øvrige betingelser

 • Våre reiser gjennomføres etter Lov om Pakkereiser pr. 1.juli 2018 (Pakkereiseloven) og Reisegarantifondet (RGF).

Forbehold om trykkfeil og endring av pris som følge av endrede innkjøpsforhold.

Ta gjerne kontakt med oss.

E-post: post@sponsor-link.no
Telefon: 23 68 05 40

SPONSORLINK AS er medlem av Reisegarantifondet og er IATA agent.