Reisebetingelser

Som tilbyder av mange ulike reiser vil regler for bestilling og kansellering variere fra reise til reise. Betingelsene sendes med tilbudet og fakturaen. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

FORSIKRINGER, PASS OG VISUM

Den reisende er selv ansvarlig for å skaffe dekkende forsikring til turen. Den reisende er også ansvarlig for gyldig pass og eventuelle visum. SponsorLink kan være behjelpelig med å videreformidle kontaktinformasjon for visumsøknader.

ENDRING AV PRIS

Prisen er basert på gjeldende priser og avgifter ved utarbeidelsen av tilbudet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter som vi ikke kan rå over.

GENERELLE VILKÅR

Det vises for øvrig til Lov om Pakkereiser gjeldende fra 1. januar 1996.

SponsorLink tar forbehold om at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

KANSELLERINGSVILKÅR

Kanselleringsvilkårene settes ut i fra betingelser vi får fra våre leverandører. Disse varierer derfor fra reise til reise. Sjekk betingelsene for din reise i utsendt tilbud.

AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Ta gjerne kontakt med oss.

E-post: post@sponsor-link.no
Telefon: 23 68 05 40
SPONSORLINK AS er medlem av Reisegarantifondet og er IATA agent.